بیانیه ۲۰۰ فعال سیاسی خارج از کشور به مناسبت سالگرد جنبش سبز

بیانیه ۲۰۰ فعال سیاسی خارج از کشور جنبش سبز، مرزبندی خودی و غیر خودی را کمرنگ کرد! پنج سال از حیات جنبش سبز می گذرد. جنبش سبز در سال ١٣٨٨ در اعتراض به تقلب در انتخابات، شکل گرفت. جریان حاکم در آن انتخابات دست به کودتای انتخاباتی زد، در آراء مردم دست برد و محمود احمدی نژاد را از صندوق های رای بیرون آورد. این جریان از مدت ها قبل از انتخابات، کودتای انتخاباتی را تدارک دیده و حکم دستگیری صدها تن از فعالین سیاسی و مدنی را صادر کرده بود. حضور میلیونی مردم در روز ٢۵ خرداد در سطح خیابان ها و تداوم [more]

Read more

Subscription

Subscribe by RSS feed or by e-mail address to receive latest news and updates

Adsense