نامزد جمهوریخواه: در اولین روز کاری توافق با ایران را لغو می کنم

نامزد جمهوریخواه: در اولین روز کاری توافق با ایران را لغو می کنماسکات والکر، فرماندار ایالت ویسکونسین آمریکا شامگاه دوشنبه برابر با بامداد سه شنبه در خاورمیانه در یک گردهم آیی رسما کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد وتعامل با ایران را به باد انتقاد گرفت. وی سیاست اوباما را در این باره به تمسخر گرفته و گفت اگر به ریاست جمهوری برسم، در اولین روز کاری ام توافق با ایران را لغو وفلج کننده ترین تحریم ها را بر این کشور اعمال خواهم کرد. وی با تاکید گفت: "اوباما، ایران را کشوری می نامد که می توان با آن تعامل کرد. اگر من رئیس جمهوری شوم در اولین روز کاری ام این توافق بد را لغو و فلج کننده ترین تحریم ها را بر این کشور اعمال خواهم کرد". وی توسط جمعیت 3 هزاری نفری که در این گردهمآیی حضور یافته بودند با کف زدن های مداوم تشویق شد. فرماندار ویسکونسین که به رک گویی معروف است، هنگام اعلام کاندیداتوری خود شدیدا به سیاست های اوباما تاخت. حضوریک گروگان سابق آمریکایی درگردهم آیی اسکات والکر گفت: "من زمانی را به یاد می آورم که 66 هموطن ما توسط رژیم ایران 444 روز به گروگان گرفته شدند. آنموقع من و برادرم برای به یاد آوردن آنها رشته ابریشمی را دور درخت باغ خانه مان [more]

نامزد جمهوریخواه: در اولین روز کاری توافق با ایران را لغو می کنم

نامزد جمهوریخواه: در اولین روز کاری توافق با ایران را لغو می کنماسکات والکر، فرماندار ایالت ویسکونسین آمریکا شامگاه دوشنبه برابر با بامداد سه شنبه در خاورمیانه در یک گردهم آیی رسما کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد وتعامل با ایران را به باد انتقاد گرفت. وی سیاست اوباما را در این باره به تمسخر گرفته و گفت اگر به ریاست جمهوری برسم، در اولین روز کاری ام توافق با ایران را لغو وفلج کننده ترین تحریم ها را بر این کشور اعمال خواهم کرد. وی با تاکید گفت: "اوباما، ایران را کشوری می نامد که می توان با آن تعامل کرد. اگر من رئیس جمهوری شوم در اولین روز کاری ام این توافق بد را لغو و فلج کننده ترین تحریم ها را بر این کشور اعمال خواهم کرد". وی توسط جمعیت 3 هزاری نفری که در این گردهمآیی حضور یافته بودند با کف زدن های مداوم تشویق شد. فرماندار ویسکونسین که به رک گویی معروف است، هنگام اعلام کاندیداتوری خود شدیدا به سیاست های اوباما تاخت. حضوریک گروگان سابق آمریکایی درگردهم آیی اسکات والکر گفت: "من زمانی را به یاد می آورم که 66 هموطن ما توسط رژیم ایران 444 روز به گروگان گرفته شدند. آنموقع من و برادرم برای به یاد آوردن آنها رشته ابریشمی را دور درخت باغ خانه مان [more]

بیشتر بخوانید

Adsense

رفتن به نوارابزار